2

БЕДИНИ – НЕЗАВИСИМ ЕНЕРГИЕН ИЗТОЧНИК

Написана от Super User. Posted in Uncategorised

“Странни са тези времена, в които живеем, когато и млади и стари преподават неистини в училище. И всеки един човек, които има смелостта да говори истината се обявява за ненормален или глупак.”

-   Платон.


“Електроенергията присъства навсякъде в неограничени количества и може да захрани всички машини по света, без да е необходима потребността от въглища, нефт, природен газ или други източници на енергия.”

-   Николо Тесла


“Във всяка точка и във всяко време, непосредствено от активния вакуум може свободно и евтино да се извлекат огромни количества потоци от EM – енергия.

-    Том Бaрден

Новата отчасти електромагнитна (EM) вълна е била открита в абсолютния вакуум и когато се проектира през пространствено-времевия континиум може да бъде неизчерпаем източник на енергия на всяко място във ВСЕЛЕНАТА.

Разрешаването на енергийния кризис и “Нефтения проблем” се намира в наши ръце. “Нефтените” войни стават излишни. Има огромно количество неизчерпаема, свободно достъпна по всяко време енергия.

По този начин непрофесионалиста трябва да разбере, че има нов вид електромагнитна енергия, която коренно се различава от общоизвестните, които познаваме, като например радио, телевизия, стационарни телефони и т.н.

Стандартния набор от EM вълни, които познаваме се наричат напречни EM вълни и се отличават съществено от новите надлъжни EM вълни.

“Тези скаларни вълни фактически не съществуват в нашия “материален” свят, но съществуват само в ”празния” вакуум или пространствено-времевия континиум.

Трябва да се има предвид, че този вакуум, за който говорим съществува в и по протежението на всичко във вселената.

Даже нашите тела са преди всичко “празно място” между атомите и молекулите.

По този начин вратата към този кипящ океан от енергия може да бъде във всяка точка на вселената.

Този кипящ океан от енергия - е в нас и във всичко около нас.

Това удивително откритие обяснява, че “празнотата” на вакуума фактически не е празна, а е “огромен океан от кипяща енергия”!

bedini 1“Енергията на времето, потока на времето и структурирането на времето играят доминираща роля в електромагнетизма.
Времето – като енергия в крайна сметка създава пространствена енергия.
Ние винаги имаме работа с пространство-времевия континиум или с изкривяването на пространство-временната зависимост.

Определени Големи интереси не желаят да се преподава или разширява познанието за електромагнетизма. Това в крайна сметка би довело до “освобождаване на енергията” и загуба на икономическия контрол над гражданите на планетата”.
Именно точно поради това е бил блокиран и изолиран Николо Тесла.
И днес това ортодоксално потискане все още продължава.

bedini 2

Обширният кипящ океан от енергия на вакуума, пронизан от скаларните ЕМ вълни на време-пространството може да бъде трансформиран в обикновени “напречни” ЕМ вълни на нашия триизмерен свят.
Този процес може да бъде оприличен на движението на въртящият се диск на водното колело по реката. Движението на придобитата енергия е свободно, независимо дали се движим или не по реката.
Една голяма и мощна река и няма да бъде забавена от нашето малко водно колело.
Безумното използване на всички разновидности на нефта повече няма да е необходимо.

Можем да конструираме автомобили, които изобщо не се нуждаят от никакво гориво. Можем да строим двигатели, които да работят самостоятелно, без електрозахранване и горивни елементи.

Неограничената електроенергия може да бъде достъпна безплатно навсякъде по света. Всеки дом и даже всяка колиба може да има свое собствено електрозахранване.
Разбира се трябва да се отчете стойността на първоначалното оборудване, но потокът на електроенергията е свободен и поради дългия експлоатационен период на генератора, ще минат десетилетия преди да се промени скаларната мощност на ЕМ вълни.

Няма никакъв проблем да се извлича свободна енергия от вакуума от всеки, който пожелае по всяко време, и на всяко място във вселената.

“Само направете дипол”

bedini 3

Фигура 2. “Дипола е истински отрицателен резистор”.


Поместил съм специално тези страници с цел да покажа работата и разработките на Крон (Джон Бедини).

Как и какво е направил той.

Не мисля да влизам в дебати с когото и да било по всичко описано в тези страници. Но когато всичко това се анализира и обедини в едно ще знаем откъде се получава лъчистата (radiant energy) отрицателна енергия.
Ключът се намира тук в първите две твърдения отбелязани с червено.

Математическия апарат на Крон показва, какво представят тези функции.
Моята основна цел (задача) е създаването на отрицателно съпротивление (negative resistance) и зареждане с лъчиста енергия (radiant energy).
Ако това не се разбира от читателя моля прочетете нещо по-вече по въпроса.

Отрицателната лъчиста енергия изисква специални инструментални средства и дълбоко разбиране на принципите, с които се работи.

Аз не използвам термина “свободна енергия”, но използвам термина “отрицателната лъчиста енергия”. Този вид енергия може да захранва осветителни тела, да зарежда акумулатори и кондензатори без проблем.
Захранването на двигатели е малко по-сложно , но постоянно токовите двигатели могат да се захранват безпроблемно от заредените с тази енергия акумулатори.

Във всичко, което съм направил съм се стремил да бъде максимално просто и разбираемо започвайки от School Girl Motor (мотор от детско колело) и моя Battery Process.
Том Барден (Thomas Bearden) по свой своеобразен начин многократно обясняваше моя процес на зареждане на батериите, както и собствените си разработки в областта на свободните енергии.

Ние се приближаваме към края на тунела, когато ще изгрее светлината.

Къде ще бъдете Вие тогава?

Точка 1
Опитайте се да заредите акумулираща батерия и едновременно с това да черпите енергия от нея, няма да се получи. Акумулаторните батерии могат да извършват само един процес     във времето, защото химичните реакции позволяват протичането само на един процес. Един добър тест за това е вашият автомобилен акумулатор. Той никога не е напълно зареден, а обикновено е в състояние на зареждане около 65% (максимум - при това след почистване на повърхностните капацитети, смяна на клетките и нов електролит).


Ако например Вие имате един електрически автомобил с дванадесет 12 V батерии сумарно 144 V напрежение и ще е необходимо батериите периодично да се презареждат.


Точка 2:
Вие не можете да предизвикате едновременна работа на акомулатора в двете посоки - едновременно. Може да захранвате автомобил с един набор от акомулатори и втори включен на заряд през това време. Това означава двойно тегло и проблеми с киселинните акумулатори.

Единственият начин за преодоляване на този проблем е да се изобрети генератор, който създава енергиен поток без загуби в материала.
Тъй като НИКОЙ няма нито един от тези “мистични генератори” на нас ни остава да използваме акумулатора по-единствено възможния начин по-който той работи.
Това е послужило за основа и при създаване на “енергийният схемен контур” на Тесла.

Две от най-важните твърдения в електротехниката, който някога са били правени!!

Габриел Крон.... липсващото понятие отворени пътечки (двойствеността на “затворените пътечки”) е било открито следното:


bedini 4
“Потоците могат да протекат по клоните, които лежат между който и да е набор от два възела”.
Преди това — следвайки Максуел — инженерите свързвали всички тези открития за отворените пътечки към единствената известната изходна точка за изчисляване - “земята”.
“Това откритие за отворените пътечки установило втора правоъгълна матрица на преобразуване …., която създава ламинарни (слоести) потоци”

Откриването на мрежата с едновременно присъствие на закрити и открити пътечки била отговорът на многогодишното търсене на автора.
Габриел Крон,

Обезсърчаващо търсене на геометричен модел за електромагнитните мрежи, “ Journal unk., issue unk., circa 1962, p. 111-128. The quote is from p. 114. Gabriel Kron, The Frustrating Search for a Geometrical Model of Electrodynamic Networks, “ Journal unk., issue unk., circa 1962, p. 111-128. The quote is from p. 114.

Ламинарните потоци, това са токовете в клоните течащи между възлите в слоевете. Те могат да създадат въртящо се EM , енергията на което може да се преобразува.
Единственият начин, който съм намерил за улавянето на тези потоци е тогава, когато индуктивността на бобината придобива отрицателни стойности (Това важи също и за полупроводниците).

При измерване те са тънки потоци с нулев потенциал.

"Когато ламинарните потоци се трансформират в клоните придобиват много мощен енергиен заряд"
- Джон Бедини

Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор (практически няма или има само няколко отрицателни съпротивления съществуващи в реалните мрежови анализатори).
Габриел Крон.

“Цифрово решение на обикновени и частни диференциални уравнения посредством еквивалентни схеми.”
Журнал Приложна Физика, издание 16, март 1945a, p. 173.


СЛЕДОВАТЕЛНО:

Представляват интерес само тези състояния на мрежата, в които стойността на потока през генератора е равна на нула.

Твябва да споменем, че в периода на шестдесетте години Крон се е страхувал да публикува своите открития. След това е започнал отново да публикува, но е бил изключително предпазлив. По този начин той се отказа от моя съвет за ново въведение. След две седмици на интензивно обсъждане по този въпрос той ми каза, че е изоставил своите научни колеги поради навлизането в “един нов свят” и тези негови открития не биха били разбрани без цялостно разработване и доуточняване или от тях биха се възползвали плагиатите. Във всеки скучай той няимал намерение да даде повод да му “откъснат ръката” докато не провери и тества своята нова теория. Докато четях новото въведение открих че той умишлено е протакъл публикациите. Той действително представя своята работа в перспектива, нейното приложение и развитие, пътя по-които трябва да се върви но-само в общи направления, без детайли. Тази неопределеност може да даде информация, но не би била използваеме без конкретни предварителни проекти (ако такива проекти е възможно да съществуват). Но кой е бил Крон и защо е бил толкова предпазлив?


Подозирам, че Крон е бил доста притеснен от тава как да обясни отрицателното съпротивление на магнитното поле в кристалите, в индуктивните бобини, състоянието на магнитите, при което когато се получи отрицателно съпротивление се генерират много малки напрежения и токове, но в същото време отворени към цялата вселена.

Искам да съсредоточа вашето внимание върху следните две графики, първата взета от работите на Крон, а втората на тунелния диод и какво аз виждам от моите собствени графики кигато бобината преминава в отрицателно съпротивлиние.

Тунелен диод

bedini 5

bedini 6

Ако проследим графиките ще видим, че всички те имат нещо общо и това е мястото, където отрицателната енергия влиза в системата.

Аз ще се погрижа да обясня как точно ВИЕ да определите тази точка.

Аз не се интересувам от мощността на енергията преди или след изключването.

Аз разработих схеми, които магат да приберат и преобразуват тази висока отрицателна енергия в по безопасната област на полупроводниковите прибори и устройства.
“Теория на Туннелирането и неговата зависимост от протяжностана (по дължина) на Магнитното поле” Petros N. Argyres*.

Theory of Tunneling and its Dependence on a Longitudinal Magnetic Field Petros N. Argyres*
Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Lexington, Massachusetts.

Истинският отрицателен резистор е бил изобретен и развит от известният учен Габриел Крон, на когото никога не са разрешили да показва или демонстрира нещо свързано с това откритие.

Числово решаване на обикновени и часни диференциални уравнений посредством еквивалентни схеми, “ Списание Приложна Физика, издание 16, март 1945a, p. 173.

Утвърждава се следното: Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор (практически няма или има само няколко отрицателни съпротивления съществуващи в реалните мрежови анализатори).

Очевидно Крон е бил принуден да не споменава нито дума по този въпрос.
Вижте още Габриел Крон, ”Електрически модели на схемите представени чрез уравнениена Schrödinger ” Приложна Физика. 67 (1-2), 1 и 15 януари 1945, p. 39.

Както казахме: “Макар че отрицателните съпротивления са достъпни за използването в мрежовия анализатор, …”.
Може би представлява интерес и това, че Крон е бил наставник на Sweet, който е негово протеже. Sweet е работил в същата компания, но не по проекта за мрежовия анализатор и най-вероятно е бил напълно запознат с “отворената пътечка на Крон и неговия отрицателен резистор.

Крон е бил безспорно един от най-големите учени в областта на електотехниката и е разработил и приложил цялостна теория както към въртящите се машини, електрическите схеми, генератори и т.н.

Трябва само да се проследят неговите публикации в литературата.

Даже днес има много малко електродинамисти, способни действително да достигнат напълно неговите върхови разработки.

Публикациите му в техническата литература не оставят съмнение, че наистина е направил “отрицателния” резистор.
По-нататък и други учени са коментирали откритието на Крон за “отворените пътечки” – съединяването на две точки в схемите и създаването на източник на енергия по-желание.

Механизма по-който това се осъществява, това е нещо, което никога не са разрешили на Крон да покаже или публикува.
Откъс от Извличане на електромагнитната енергия от Вакуума," 2000 ИС, Том Берден.

Два университета - руския (Московский Университет) и САЩ (Габриел Крон) са направили устройства за свободна енергия през 1930 г.

Руската работа напълно е документирана в руската и френската техническа литература по физика.

Това позволява сега да хвърлите един поглед на това какво те са патентовали.

bedini 7

bedini 8

bedini 9

Ключ, номер 2

“Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор”.


Само от тази диаграма може да се разбере къде е отишла допълнителната енергия. Всеки елемент е бил запечатан.

bedini 10

Ключ, номер 3, реактивна мрежа.

Ето снимка на лъчист отрицателен генератор при изпитателни операции.

bedini 11


Картината по–горе показва лъчистата енергия получена от този генератор. Пиковете на напрежението са над 500 V - основателна следа, че полупроводника работи в отрицателната област на приложение.

Следите в основата на долната линия отразяват фактически входната мощност вложена в схемата 12V, 250 мА, и това е цялата енергия необходима за работа на усилвателя.

Когато енергията се преобразува вълните в батерията генерират шум подобен на свистенето на труба.

Следващата снимка - размер на отрицателен усилвател генератор с цилиндрични полупроводникови транзистори.

bedini 12

Тези цилиндрични полупроводници могат да бъдат добавяни паралелно за постигане на произволни мощностти.

Транзистора трябва да бъде вътрешно променен. Това не е лесна работа и за да се извърши изисква големи практически познания, спецификацията на елемента, както и специално оборудване, за да бъде извършена промяната. Това човек без квалификация и опит не е в състояние да извърши. Технологията Bench Tech's и болшинството от инженерите работещи в тази област не могат да извършат тази работа.


Ще Ви запознаем с практическата реализация на идеята формулирана от Джон Бедини.


Проект Старгейт
Бедини “Енерджизер” 1600AmpHr

bedini 13

Голям и среден “Енерджизер”.

bedini 14

Ще обновявам новите снимки, понеже процеса на проектиране на машината не е завършен.

bedini 15

Механична обработка на ротора.

bedini 16

Готов Ротор с 15 cm диаметър.

bedini 17

Механична обработка на закрепването на бобините.

bedini 18

 Завършени крепежи на бобините.

bedini 19

 Създаване шаблон на съответствие.

bedini 20

 Завършете настройките след като центрирането е готово.

bedini 21

Подравняване - изглед отстрани.

bedini 22

 Маркировка на центрирането на ротора.

bedini 23

 Окачване и центриране на ротора.

bedini 24

 Поредно регулиране на ротора с магнитите.

bedini 25

Закрепване и монтаж на бобините.

bedini 26

Подрязване на материала за сърцевина на бобините (помеднена стоманена жица). 

bedini 27

 Завършена е рамата с бобините и е готово окачването.

bedini 28

 Бобината е залепена към основата под налягане.

bedini 29

 Окачване на 6-те бобини върху основата около ротора.

bedini 30

 Представяне на завършената механична конструкция.

bedini 31

 Монтаж на BI-polar превключватели.

bedini 32

Запояване на БИПОЛЯРНИЯ превключвател към бобините и монтиране на свързващия интерфейс.

За допълнителна информация по въпроса може да посетите следните сайтове:

http://www.icehouse.net/john34/
http://freeenergynews.com/Directory/Inventors/JohnBedini/SG/Feb2005/index.html
http://atl2.netfirms.com/engy/bedini.htm
http://www.theverylastpageoftheinternet.com/ElectromagneticDev/bedini/bedindualbatteryi.htm
http://www.bedini.com/