2

"Няма енергийна криза, има криза от невежество"   

B.Fuller

Стефан Маринов

От Dr. Robert W. Bass

Маринов, според мен, бе един истински гений в това, че отлично разбираше и боравеше с класическата теоретична физика в голяма дълбочина при това оставайки изключително добър експерименталист, който е изобретил, изработил и изпробвал голямо количество МНОГО сложни електромеханични и хидро-електромагнетични уреди и системи.

Родом българин (бивш асистент-професор по физика от 1960 до 1974 в Софийския университет)

marinov

през годините 1966-67, 74 и 77 бива насилствено вкаран в психиатрична болница и „лекуван” заради политическите си възгледи. През 1977 успява да получи паспорт за чужбина и през 1978 вече живее във Washington, D.C. По-късно живее в Италия и Австрия. Той владееше до съвършенство английски, немски, руски и говореше други езици. [ето тук има оригинали на негови статии, писани на немски, италиански и английски. За предните два езика не знам какво му е било нивото, но английският е на много високо ниво, сякаш е роден с него]

Бе въвлечен в множество спорове с редактора на сп. Nature, който отказваше да печата статиите му и писмата до редактора. Маринов бе принуден да закупи цяла рекламна страница в списанието, където да изложи огорчението си от догматичното отношение на установените научни среди.

Той твърдеше, че е видял в действие и е разгадал тайната на така нареченият Швейцарски ML конвертор или Тестатика, електрически генератор, който черпи електрическа енергия от околното пространство, открит от Пол Бауман, ръководител на 500 членната християнска религиозна комуна Метернита в Швейцария. Те сами произвеждат електричеството си с такъв генератор, чиято тайна не желаят да споделят с „пропадналия” свят. Стефан множество пъти се е опитвал да ги накара да споделят тайната си с останалата част от човечеството, но без успех.

Написал е книгата „Божествен Електромагнетизъм” (“Divine Electromagnetism”) която допринася за разпадането на теориите за класическия електромагнетизъм, който сега се изучава, добре разкривайки някои аспекти от него, които са били покрити и удобно забравени от установените научни среди.

Прехраната си е изкарвал като коняр но научният му път като писател и изобретател е бил плодовит и е имал много последователи, които са получавали списанието му „Немска физика” (Deutsche Physik). То е било насочено най-вече към младата аудиенция – децата, чиито мозъци още не са вкоравени от митовете на общо установените фалшиви схващания.

Беше абсолютно убеден, че е опровергал всички догматично приети аспекти на конвенционалният електромагнетизъм (законът за силата на Лоренз-Ампер, скоростта на светлината, етера, Мичелсон-Морли и т.н.)

Изследвайки първото издания на книгата му открих грешка във векторните калкулации и му писах, но в отговор той ми изпрати второто издание което друг математик вече беше коригирал.

Беше 66 годишен но изглеждаше доста по-млад (44, най-много 50, вижте http://digilander.libero.it/altraenergia/marinov.html ) и притежаваше неповторима харизма, излъчваше магнетична жизненост, ентусиазъм, което го правеше атрактивна личност. Мога да си представя огорчението му от нежеланието на установените научни среди да изслушат твърденията му, че е успял да измери течението на етера и го е открил във въртенето на Земята (например някои ежедневни колебания). Вероятно е успял да измери ежедневните колебания в скоростта на светлината. Едно нещо, останало в паметта ми че чертежите на множеството му изобретения изглеждаха много професионално и убедително, също така и снимките на устройствата създадени от него, в същото време той очевидно е прекарал много хиляди часове над изключително сложните математичните изчисления в повечето от които не успявах да открия и най-малка грешка (малцина теоретици са били също така добри в практическата част).

Публикувал е подробни планове на хидравлично-електромагнетична машина извличаща енергия от „нищото” документирана със снимков материал, при все това никой не е проявил и най-малък интерес към нея.

За Стефан Маринов
Той отрича Айнщайн. Непознат в България, тачен в чужбина, физикът антирелативист Стефан Маринов е една от най-необикновените личности на нашето съвремие. Определя себе си като „дисидент пред дисидентите”, а западните му колеги без уговорки го зоват „български гений”. В скалата на големите умове го поставят и руски учени. На трудовете и личността му са посветени стотици интернет страници - изследователски и възпоменателни. А от самия него за тукашната публика е останала уникалната му книга „Изыди, Сатана!” (странно подобие на „Житие и страдание грешного Софрония”).

За Маринов ще научите много от сайтовете, посветени на „алтернативните енергии”, малко - в емигрантските чатове, където все някой ще фолклоризира зевзещините му

Литератски опит да го извади от забравата направи доц. д-р Миглена Николчина в посветено нему есе („Семинарът като начин на употреба”, 2003 г.). То не доби публичност, но поне го има в мрежата на английски, та да отсрамва националната ни памет.

Той не бил дисидент според познатите му. Просто казвал, което мисли. Имал „дарбата да не оставя отстояние между мислене, говорене и действие. И минава през ада на комунистическите преследвания - разпити, психиатрия, конфискация на имущество, тормоз на семейството му... Разпрата му с комунизма е артистична, остроумна и пакостливо-изобретателна”.

Само че за разлика от други политемигранти, които - веднъж напуснали соц-а - намират зад граница своя ниша на покой, Маринов не мирясва. И става персона нонграта и в Западна Европа, и в САЩ.

Защо? Защото оборва постулатите на традиционната физика и доказва, че абсолютното пространство на Нютон съществува. Изхождайки от този теоретичен извод, той започва експерименти за измерване абсолютната Скорост на Земята. Изгонен от БАН, дисквалифициран като учен, основава през 1974 г. своя Лаборатория по фундаментални физически проблеми - със седалище във фамилния му дом на ул. „Елин Пелин” в София. От там поддържа научна кореспонденция с именити физици и сътрудничи в световната научна периодика.

През 1977 г. е екстрадиран. Живее в Белгия, САЩ, Франция, Италия, Австрия. (Виж разказа за живота му в емиграция на стр. 19). През 1997 г. загива, падайки от седмия етаж на университетската библиотека в Грац (Австрия). Макар и оставил прощално писмо, обстоятелствата около смъртта му са подозрителни. Негови колеги физици допускат, че е бил хвърлен от прозореца. И лансират версията за намеса на нефтени, електрически или газови кампании, застрашени от „алтернативните безплатни енергии”.

Такава била традицията. В Средновековието алтернативно мислещите учени са горени на клада, през социализма - пращани по лагери и лудници, а сега демократично изхвърляни през прозорците на библиотеките.

По спомени на негови близки той притежавал уникално жизнелюбие и издръжливост, невероятно чувство за хумор, любов към природата, спорта. Водел спартански начин на живот и никога не направил компромис с истината. Тази фанатична „абсолютистка” нетърпимост към лъжата го превръща в дразнител и вредител на „статуквото” - било то идеологическо, социално или научно.

Стефан Маринов е роден през 1931 г. в София. Майка му Галина е сестра на бележитата наша актриса Адриана Будевска. Баща му Марин Маринов е юрист (близък приятел на проф. Нисим Меворах, баща на поета Валери Петров). Родителите му се изучили в Мюнхен. В семейството гостуват художници, артисти, писатели - Константин Щъркелов, Иван Лазаров, Елин Пелин...

Стефан следва физика в Прага, после завършва и Висшето военноморско учи¬лище във Варна. Пътува като капитан на чешки кораб, после постъпва на работа в БАН в секцията по физика. Владее до съвършенство руски, чешки, полски, английски, немски, френски, италиански. На тези езици съчинява стихове, а на български пише блестяща сатирична проза в епистоларна форма.

Навярно недоверчивият читател ще рече: „Абе, я се разкарайте с ваш'те набедени гении! Тоя си е луд.” Е, не е! Може да е спорно, че е гений. Но сигурно, че смахнат не е. Макар животът му да е низ от бунтове срещу общоприетото и конвенционалното.

Романтизмът създаде жанра роман в писма, а социализмът и идиотизмът жанра „роман в заявления". Така определя творбата си „Изыди, Сатана!” Маринов. Тя включва кореспонденция с инстанции като БАН и МВР, с държавни глави като Тодор Живков, Джими Картър Жискар д'Естен, Брежнев и др. Книгата той издава сам през 1981 г. в Австрия. Инкриминирана е. Преиздава я през 1982 г. Пише я на огромна пишеща машина IBM, която непрестанно влачи със себе си. Така е и отпечатана - като факсимиле на ръкописа.

Този неизвестен на българските читатели литературен феномен е оценяван като върхово постижение на модерната сатира.

В края на живота си Айнщайн признава, че би се отказал от всичките си трудове, ако би могъл да напише “Братя Карамазови”. За подобни подмени Стефан Маринов не копнее. Таланта си той вгражда и в литературата.

"Цялата световна налудна система ще разклатя, брате!

До полк. Георги Гогов[1] (Полк. Георги Гогов е поет любител, автор на стихосбирката „Строго секретно”), зав. служба „Задгранични паспорти”

Брате Гогов, спомних си оная приказка, дето питали един шоп има ли разлика между лъжец и идеолог. „Па има - отговорил шопът, - како да нема: он лажецо, гяволо, знае дека лаже, идеолого сам си верува хаирсъзино.”

Ами ти бре, брате Гогов, ти, като лъжеш, вярваш ли си? Кажи в коя категория да те сложим? Ти ще кажеш: „Аз не съм идеолог, аз пердаша.” Пердашиш, пердашиш - ясно, а стихчета не пописваш ли?* Значи идеологстваш... Мирчо Спасов, ако че беше такъв дръвник, сам ти е казал веднъж (както ти ми каза): „Абе, Гогов, откога и ние, джандарите, почнахме хекзаметри да пишем.” Ама ти - на - не слушаш началника си, като те учи на ум и разум - хвърлиш бича и палката, измиеш си ръцете от кръвта, па сядаш пред бял лист хартия и почваш рими да търсиш. Затова, Гогов, и такива пропуски допускаш в паспортните дела. Мъчиш се с поетите от другите епохи да се сравняваш... Къде си ръгнал Пушкина да гониш. Остави го ти тоя шантав граф - той освен Екатерина Велика да наклеца, за друго за какво е мислел? Сравнявай се ти с Гешев. Ето ти тебе образец и пример за подражание. А каква ти е приликата: само тази, че имената ви почват на буква „Г”. Ами то и говното тогава ще се обади: „И аз почвам на буква „Г”.

Къде беше Гешев, Гогов, къде си ти?! Гешев държеше партията в ръчичките си - с централните й комитети, с бойните й групи, а ти един алтав дисидент, дето няма пет пари да си купи каиш, да си препаше гащите, не можа да сгащиш, ами да вземеш с кой акъл бе, Гогов, да го упущиш да щръклее по цяла Европа. Сега скимти същият алтав дисидент, иска пак да ти се напъха в ръчичките, а ти въртиш гегата и го пъдиш: „Къш да те няма, не те искаме!” Представи си ти за миг, че Трайчо Костов отишъл при Гешев и му се плези: „Аде бе, Гешев, а вкарай ме в затвор, ако си ербап!” А Гешев да се прави на три и половина, ужким не го забелязва. Ей, туй чудо Гогов, не бяхме доживели - до къде се изроди пролетарската диктатура...

Нормалното, Гогов, е полицаят да пази волнодумеца да не излезе от затвора, а ти - точно обратното: пазиш волнодумеца да не се напъха в затвора. Така е, Гогов, когато почнат джандарите стихове да пописват.

Гогов, ти ми стана по-мил на сърцето.

Разбери, брате, голям джумбуш тъкмя: до година време цялата световна налудничава система ще разклатя - и източната, и западната. Но главно източната. Предупреждавам те, после да не кажеш: „Ей бе, Стефане, по бели гащи ни сгащи тая твоята акция.”

Такъв резонанс може да се получи, че империята от зад Урала да се заклати. Сега още кой ме знае, кой ме познава. Какво му е да ме хлопнете в някоя тъмна улица. А утре - и да ме хлопате късно. Но лесно, Гогов, няма да се дам - това да го знаеш Макар че ми омръзна по тая земя да шетам гол и бос. Искам час по-скоро да си се кача при дяда Господа на небето, да си попапквам и попийвам с другите светци и да си гледам кефа на старини из райските градини.

С мъжка прегръдка и с твърдата вяра, че не си роб на Сатаната:

Твой любещ те брат: Стефан (1981 г.)


СВЕТЪТ ЗА НЕГО

Стефан Маринов, гениален български физик, основател и директор на Института по фундаментална физика в Грац (Австрия), описва явлението „двукомпонентност на магнитното поле”. Въз основа на своята теория той изгражда ред експериментални прибори, между които и „моторът на Маринов”,
 (сп. „ТОП 100”)


Известният европейски учен проф. Стефан Маринов е един от изобретателите на самоускоряващия се генератор „сибирский Коля", базиран на открития от него „Скаларен магнитен интензитет 5".
(Алберт Тимашев)


Стефан Маринов е гениален български физик и откривател, изобретил множество функциониращи етерни двигатели).
(Петер Аиндеман)


Стефан Маринов е изтъкнат български физик и изкусен експериментатор на нашето съвремие, завършил през 1997 г. живота си със странно самоубийство*.
(Сп. „Космическа генетика”)


Активен инициатор и организатор на научни търсения за създаване на генератори на свободна енергия е нестандартният учен физик Стефан Маринов, имал щастието да наблюдава лично работата на генератора на Пол Бауман, считан за първия изобретател, осъществил мечтата на човечеството за перпетуум- мобиле.
(Г. В. Николаев, „Криза във фундаменталната физика”)


“За Брюксел отлетях през септември 1977 г. Книгата ми „Епур си муове” (,,И все пак се върти”) бе отпечатана през декември. През януари 1978 г. заедно с Мирман, Пеликан и др. леви дисиденти организирахме голям форум, посветен на десетгодишнината от Пражката пролет (1968). Аз бях член на белгийския подготвителен комитет и предложих текстът на плаката да бъде: „Dix hivers apres un printemp”. (Десет зими след една пролет) Белгийските леви казаха, че текстът е надут и непонятен за масите, с което доказаха, че левите” задушават живота и оригинална мисъл още преди идването си на власт.

В края на януари 1978 г. заплатих порядъчна сума за една разкошна зала и проведох сам пресконференция в дома на печата в Брюксел. На тази конференция заедно с една чешка емигрантка, Ева Худова, заснехме 35-минутен цветен филм „Стефан Маринов - дисидент пред дисидентите”, който никоя телевизия не искаше да купи. Всички вложени от нас пари пропаднаха по формулата „пари-стока-без пари”. Всички мои производствени операции в капиталистическия Запад винаги преминават по тази формула и не разбирам откъде Маркс прави извода за формулата „пари-стока-пари”.

През февруари 1978 г. посетих Сахаров в Москва, за да си изясня поддържа ли той моята теория или не.

През април направих демонстрация пред паметника на св. Вацлав в Прага в защита на ХАРТА-77, за да покажа, че в осеммилионна България има поне един човек, осмеляващ се да я защити публично. Полицията ме арестува, преби ме, конфискува ми всичко и през нощта ме изхвърли тайно в Западна Германия.

През юни заминах за САЩ, за космологическата конференция в Кливланд и за да чета лекция в НАСА. Прекарах най-прекрасно шест месеца, Вследствие на изпратеното от мен трето, много рязко писмо до президента Картър през декември ме екстрадираха.

През март 1979 г. посетих Айнщайновия симпозиум в Берн. Исках да демонстрирам моя диференциален експеримент със „скачените спусъци", но организаторът -проф. Мерсие, не разреши, като ми поясни, че симпозиумът не е панаир.

През юни заедно с граф Лелио Галатери ди Дженола и Сунилия, в чиято вила живея и до ден-днешен, организирахме Първия международен конгрес на науката и религията в Рим.

През ноември посетих Прага, за да известя за моето самозапалване през януари 1980 г. пред съветското посолство в Париж, ако Картър не предприеме нещо за освобождаване на политическия затворник в СССР Юрий Орлов. Тук отново бях арестуван и екстрадиран. Този път не ме биха.

Два дни преди моето самозапалване в Париж мъжагите на Жискар д'Естен ме арестуваха и ме затвориха в психиатрия, но след като моите приятели съобщиха по телевизията за този срамен акт, ме освободиха и цяла седмица ме конвоираха денонощно. С тяхната полицейска кола обиколих цял Париж и гостувах на моя приятел Димитър Бакалов в Houiles, който нагости цялата ни банда със свинско със зеле и прекрасно вино. Така че мъжагите на Жискар се натискаха да се целуват с нас. И пак ме екстрадираха.

Моята януарска акция в Париж бе подкрепена от фракцията на християндемо¬кратическите партии в Европейския парламент, на чието заседание говорих на 7 януари в Брюксел. След мен се изказаха половин дузина депутати и приеха решение да предложат на парламента да се обърне с молба към Върховния съвет на СССР за освобождаване на Орлов.

През август взех участие в Петия антивоенен поход като единствен представител на източно европейските страни. Написах музиката и текста на неговия марш. Произнесох реч пред входа на американската ракетна база Кемп Дерби, където даже министърът на отбраната Лагорио няма право да влиза. Като бивш капитан от българските военноморски сили извиках коменданта на базата, за да му връча нашия призив за мир, братство и любов. След дълго чакане, при рисувахме счупени пушки по асфалта, се появи някакъв лейтенант. Заявих му, че ще разговарям само с чин, равен на моя, и предоставих на цивилните да връчат посланието, с което лейтенантът вероятно си е избърсал задника. (Но бяхме намерили такава хартия, та като си бърше задника, да го стърже като гласпапир.)

На втори септември италианската полиция ме извести, че ако до 10 дни не на пусна страната, ще бъда екстрадиран с прилагане на груба сила. Недоумявах: „Мене - член на италианската социалистическа партия - ме изхвърлят като надрискало къщата коте."

Но на френската граница на два пъти ме реекстрадираха обратно в Италия, ама втория път здравата ме напердашила. Неотдавна един беден тунизиец 20 пъти французи и италианци го прехвърляха като волей¬болна топка от едната граница към другата. Тунизиецът не издържа и се обеси в тоалетната на вагона. ...Живея сега нелегално в Италия, макар че това е известно на полицията, и когато шефът на отдел "Чужденци" при квестурата на Генуа – марешапо Бочи, ме видя неотдавна на улицата, само възкликна: „Sei ancora qui maledetto?” (Ти още ли си тук бе, проклетнико?) и като издигна ръце към небето, събра три пръста и се скри от моите усмихващи се очи в тълпата... (1981 г.)”
* * *

Перото ми жули, др. Председател!
Писмо до акад. Ангел Балевски
Толкова много имаме да си кажем, др. Председател, а малко време ни дава животът да останем с вас двамката насаме да излезем от безпросветния коловоз на ежедневието и да се поразмислим за тайнството на живота, за Бога, за Сатаната... Днес е 4 октомври, а на 11 ноември ще трябва да се заливам с бензин на някаква си римска улица и да се паля, та чиновниците зад завесите На съветското посолство да се кикотят, като ме гледат как ще пращя, ще се нажежавам и ще хвърлям искри, а журналистите да сноват насам-натам, да щракат с фотоапаратите, а после да тичат по редакциите, белким дотькмят още някой хонорарец...

Тъй че още месец ни остава, др. Председател!

„Ехе-хе - ще кажете вие, -за месец такова перо като твоето, Маринов, стотици страници може да нажули, та след туй секретарката ми да изостане три дни с академичната кореспонденция, докато чете крадешком пи¬санията ти..."

Оборил Маринов Айнщайн - голяма работа! Нямал си Маринов работа, зарязал жени, деца, умувал, праскал, писал - оборил Айнщайн. Хубаво - окачи му един медал от тиква, върбово клонче сложи на главата му... Ами тия стотици хиляди долари за Нобел нали трябва от нечий джоб да се измъкнат. Стотици майки по света да се разплачат..


[*] -- всъщност, “самоубийството му” и до днес е под въпрос. Той изхвърча от прозореца на градската библиотека и пада на стълбите, никой не го е видял да скача, а е имал е назначени срещи с колеги за следващия ден, посещения на семинари. Полицията на часа покрива случая (а Маринов е бил известна личност), не съобщават в новините.

“Странни са тези времена, в които живеем, когато и млади и стари преподават неистини в училище. И всеки един човек, които има смелостта да говори истината се обявява за ненормален или глупак.”

-   Платон.


“Електроенергията присъства навсякъде в неограничени количества и може да захрани всички машини по света, без да е необходима потребността от въглища, нефт, природен газ или други източници на енергия.”

-   Николо Тесла


“Във всяка точка и във всяко време, непосредствено от активния вакуум може свободно и евтино да се извлекат огромни количества потоци от EM – енергия.

-    Том Бaрден

Новата отчасти електромагнитна (EM) вълна е била открита в абсолютния вакуум и когато се проектира през пространствено-времевия континиум може да бъде неизчерпаем източник на енергия на всяко място във ВСЕЛЕНАТА.

Разрешаването на енергийния кризис и “Нефтения проблем” се намира в наши ръце. “Нефтените” войни стават излишни. Има огромно количество неизчерпаема, свободно достъпна по всяко време енергия.

По този начин непрофесионалиста трябва да разбере, че има нов вид електромагнитна енергия, която коренно се различава от общоизвестните, които познаваме, като например радио, телевизия, стационарни телефони и т.н.

Стандартния набор от EM вълни, които познаваме се наричат напречни EM вълни и се отличават съществено от новите надлъжни EM вълни.

“Тези скаларни вълни фактически не съществуват в нашия “материален” свят, но съществуват само в ”празния” вакуум или пространствено-времевия континиум.

Трябва да се има предвид, че този вакуум, за който говорим съществува в и по протежението на всичко във вселената.

Даже нашите тела са преди всичко “празно място” между атомите и молекулите.

По този начин вратата към този кипящ океан от енергия може да бъде във всяка точка на вселената.

Този кипящ океан от енергия - е в нас и във всичко около нас.

Това удивително откритие обяснява, че “празнотата” на вакуума фактически не е празна, а е “огромен океан от кипяща енергия”!

bedini 1“Енергията на времето, потока на времето и структурирането на времето играят доминираща роля в електромагнетизма.
Времето – като енергия в крайна сметка създава пространствена енергия.
Ние винаги имаме работа с пространство-времевия континиум или с изкривяването на пространство-временната зависимост.

Определени Големи интереси не желаят да се преподава или разширява познанието за електромагнетизма. Това в крайна сметка би довело до “освобождаване на енергията” и загуба на икономическия контрол над гражданите на планетата”.
Именно точно поради това е бил блокиран и изолиран Николо Тесла.
И днес това ортодоксално потискане все още продължава.

bedini 2

Обширният кипящ океан от енергия на вакуума, пронизан от скаларните ЕМ вълни на време-пространството може да бъде трансформиран в обикновени “напречни” ЕМ вълни на нашия триизмерен свят.
Този процес може да бъде оприличен на движението на въртящият се диск на водното колело по реката. Движението на придобитата енергия е свободно, независимо дали се движим или не по реката.
Една голяма и мощна река и няма да бъде забавена от нашето малко водно колело.
Безумното използване на всички разновидности на нефта повече няма да е необходимо.

Можем да конструираме автомобили, които изобщо не се нуждаят от никакво гориво. Можем да строим двигатели, които да работят самостоятелно, без електрозахранване и горивни елементи.

Неограничената електроенергия може да бъде достъпна безплатно навсякъде по света. Всеки дом и даже всяка колиба може да има свое собствено електрозахранване.
Разбира се трябва да се отчете стойността на първоначалното оборудване, но потокът на електроенергията е свободен и поради дългия експлоатационен период на генератора, ще минат десетилетия преди да се промени скаларната мощност на ЕМ вълни.

Няма никакъв проблем да се извлича свободна енергия от вакуума от всеки, който пожелае по всяко време, и на всяко място във вселената.

“Само направете дипол”

bedini 3

Фигура 2. “Дипола е истински отрицателен резистор”.


Поместил съм специално тези страници с цел да покажа работата и разработките на Крон (Джон Бедини).

Как и какво е направил той.

Не мисля да влизам в дебати с когото и да било по всичко описано в тези страници. Но когато всичко това се анализира и обедини в едно ще знаем откъде се получава лъчистата (radiant energy) отрицателна енергия.
Ключът се намира тук в първите две твърдения отбелязани с червено.

Математическия апарат на Крон показва, какво представят тези функции.
Моята основна цел (задача) е създаването на отрицателно съпротивление (negative resistance) и зареждане с лъчиста енергия (radiant energy).
Ако това не се разбира от читателя моля прочетете нещо по-вече по въпроса.

Отрицателната лъчиста енергия изисква специални инструментални средства и дълбоко разбиране на принципите, с които се работи.

Аз не използвам термина “свободна енергия”, но използвам термина “отрицателната лъчиста енергия”. Този вид енергия може да захранва осветителни тела, да зарежда акумулатори и кондензатори без проблем.
Захранването на двигатели е малко по-сложно , но постоянно токовите двигатели могат да се захранват безпроблемно от заредените с тази енергия акумулатори.

Във всичко, което съм направил съм се стремил да бъде максимално просто и разбираемо започвайки от School Girl Motor (мотор от детско колело) и моя Battery Process.
Том Барден (Thomas Bearden) по свой своеобразен начин многократно обясняваше моя процес на зареждане на батериите, както и собствените си разработки в областта на свободните енергии.

Ние се приближаваме към края на тунела, когато ще изгрее светлината.

Къде ще бъдете Вие тогава?

Точка 1
Опитайте се да заредите акумулираща батерия и едновременно с това да черпите енергия от нея, няма да се получи. Акумулаторните батерии могат да извършват само един процес     във времето, защото химичните реакции позволяват протичането само на един процес. Един добър тест за това е вашият автомобилен акумулатор. Той никога не е напълно зареден, а обикновено е в състояние на зареждане около 65% (максимум - при това след почистване на повърхностните капацитети, смяна на клетките и нов електролит).


Ако например Вие имате един електрически автомобил с дванадесет 12 V батерии сумарно 144 V напрежение и ще е необходимо батериите периодично да се презареждат.


Точка 2:
Вие не можете да предизвикате едновременна работа на акомулатора в двете посоки - едновременно. Може да захранвате автомобил с един набор от акомулатори и втори включен на заряд през това време. Това означава двойно тегло и проблеми с киселинните акумулатори.

Единственият начин за преодоляване на този проблем е да се изобрети генератор, който създава енергиен поток без загуби в материала.
Тъй като НИКОЙ няма нито един от тези “мистични генератори” на нас ни остава да използваме акумулатора по-единствено възможния начин по-който той работи.
Това е послужило за основа и при създаване на “енергийният схемен контур” на Тесла.

Две от най-важните твърдения в електротехниката, който някога са били правени!!

Габриел Крон.... липсващото понятие отворени пътечки (двойствеността на “затворените пътечки”) е било открито следното:


bedini 4
“Потоците могат да протекат по клоните, които лежат между който и да е набор от два възела”.
Преди това — следвайки Максуел — инженерите свързвали всички тези открития за отворените пътечки към единствената известната изходна точка за изчисляване - “земята”.
“Това откритие за отворените пътечки установило втора правоъгълна матрица на преобразуване …., която създава ламинарни (слоести) потоци”

Откриването на мрежата с едновременно присъствие на закрити и открити пътечки била отговорът на многогодишното търсене на автора.
Габриел Крон,

Обезсърчаващо търсене на геометричен модел за електромагнитните мрежи, “ Journal unk., issue unk., circa 1962, p. 111-128. The quote is from p. 114. Gabriel Kron, The Frustrating Search for a Geometrical Model of Electrodynamic Networks, “ Journal unk., issue unk., circa 1962, p. 111-128. The quote is from p. 114.

Ламинарните потоци, това са токовете в клоните течащи между възлите в слоевете. Те могат да създадат въртящо се EM , енергията на което може да се преобразува.
Единственият начин, който съм намерил за улавянето на тези потоци е тогава, когато индуктивността на бобината придобива отрицателни стойности (Това важи също и за полупроводниците).

При измерване те са тънки потоци с нулев потенциал.

"Когато ламинарните потоци се трансформират в клоните придобиват много мощен енергиен заряд"
- Джон Бедини

Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор (практически няма или има само няколко отрицателни съпротивления съществуващи в реалните мрежови анализатори).
Габриел Крон.

“Цифрово решение на обикновени и частни диференциални уравнения посредством еквивалентни схеми.”
Журнал Приложна Физика, издание 16, март 1945a, p. 173.


СЛЕДОВАТЕЛНО:

Представляват интерес само тези състояния на мрежата, в които стойността на потока през генератора е равна на нула.

Твябва да споменем, че в периода на шестдесетте години Крон се е страхувал да публикува своите открития. След това е започнал отново да публикува, но е бил изключително предпазлив. По този начин той се отказа от моя съвет за ново въведение. След две седмици на интензивно обсъждане по този въпрос той ми каза, че е изоставил своите научни колеги поради навлизането в “един нов свят” и тези негови открития не биха били разбрани без цялостно разработване и доуточняване или от тях биха се възползвали плагиатите. Във всеки скучай той няимал намерение да даде повод да му “откъснат ръката” докато не провери и тества своята нова теория. Докато четях новото въведение открих че той умишлено е протакъл публикациите. Той действително представя своята работа в перспектива, нейното приложение и развитие, пътя по-които трябва да се върви но-само в общи направления, без детайли. Тази неопределеност може да даде информация, но не би била използваеме без конкретни предварителни проекти (ако такива проекти е възможно да съществуват). Но кой е бил Крон и защо е бил толкова предпазлив?


Подозирам, че Крон е бил доста притеснен от тава как да обясни отрицателното съпротивление на магнитното поле в кристалите, в индуктивните бобини, състоянието на магнитите, при което когато се получи отрицателно съпротивление се генерират много малки напрежения и токове, но в същото време отворени към цялата вселена.

Искам да съсредоточа вашето внимание върху следните две графики, първата взета от работите на Крон, а втората на тунелния диод и какво аз виждам от моите собствени графики кигато бобината преминава в отрицателно съпротивлиние.

Тунелен диод

bedini 5

bedini 6

Ако проследим графиките ще видим, че всички те имат нещо общо и това е мястото, където отрицателната енергия влиза в системата.

Аз ще се погрижа да обясня как точно ВИЕ да определите тази точка.

Аз не се интересувам от мощността на енергията преди или след изключването.

Аз разработих схеми, които магат да приберат и преобразуват тази висока отрицателна енергия в по безопасната област на полупроводниковите прибори и устройства.
“Теория на Туннелирането и неговата зависимост от протяжностана (по дължина) на Магнитното поле” Petros N. Argyres*.

Theory of Tunneling and its Dependence on a Longitudinal Magnetic Field Petros N. Argyres*
Lincoln Laboratory, Massachusetts Institute of Technology, Lexington, Massachusetts.

Истинският отрицателен резистор е бил изобретен и развит от известният учен Габриел Крон, на когото никога не са разрешили да показва или демонстрира нещо свързано с това откритие.

Числово решаване на обикновени и часни диференциални уравнений посредством еквивалентни схеми, “ Списание Приложна Физика, издание 16, март 1945a, p. 173.

Утвърждава се следното: Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор (практически няма или има само няколко отрицателни съпротивления съществуващи в реалните мрежови анализатори).

Очевидно Крон е бил принуден да не споменава нито дума по този въпрос.
Вижте още Габриел Крон, ”Електрически модели на схемите представени чрез уравнениена Schrödinger ” Приложна Физика. 67 (1-2), 1 и 15 януари 1945, p. 39.

Както казахме: “Макар че отрицателните съпротивления са достъпни за използването в мрежовия анализатор, …”.
Може би представлява интерес и това, че Крон е бил наставник на Sweet, който е негово протеже. Sweet е работил в същата компания, но не по проекта за мрежовия анализатор и най-вероятно е бил напълно запознат с “отворената пътечка на Крон и неговия отрицателен резистор.

Крон е бил безспорно един от най-големите учени в областта на електотехниката и е разработил и приложил цялостна теория както към въртящите се машини, електрическите схеми, генератори и т.н.

Трябва само да се проследят неговите публикации в литературата.

Даже днес има много малко електродинамисти, способни действително да достигнат напълно неговите върхови разработки.

Публикациите му в техническата литература не оставят съмнение, че наистина е направил “отрицателния” резистор.
По-нататък и други учени са коментирали откритието на Крон за “отворените пътечки” – съединяването на две точки в схемите и създаването на източник на енергия по-желание.

Механизма по-който това се осъществява, това е нещо, което никога не са разрешили на Крон да покаже или публикува.
Откъс от Извличане на електромагнитната енергия от Вакуума," 2000 ИС, Том Берден.

Два университета - руския (Московский Университет) и САЩ (Габриел Крон) са направили устройства за свободна енергия през 1930 г.

Руската работа напълно е документирана в руската и френската техническа литература по физика.

Това позволява сега да хвърлите един поглед на това какво те са патентовали.

bedini 7

bedini 8

bedini 9

Ключ, номер 2

“Когато само положителните и отрицателните реални числа съществуват, общоприето е да заменим положителното съпротивление с индуктивност, а отрицателното съпротивление с кондензатор”.


Само от тази диаграма може да се разбере къде е отишла допълнителната енергия. Всеки елемент е бил запечатан.

bedini 10

Ключ, номер 3, реактивна мрежа.

Ето снимка на лъчист отрицателен генератор при изпитателни операции.

bedini 11


Картината по–горе показва лъчистата енергия получена от този генератор. Пиковете на напрежението са над 500 V - основателна следа, че полупроводника работи в отрицателната област на приложение.

Следите в основата на долната линия отразяват фактически входната мощност вложена в схемата 12V, 250 мА, и това е цялата енергия необходима за работа на усилвателя.

Когато енергията се преобразува вълните в батерията генерират шум подобен на свистенето на труба.

Следващата снимка - размер на отрицателен усилвател генератор с цилиндрични полупроводникови транзистори.

bedini 12

Тези цилиндрични полупроводници могат да бъдат добавяни паралелно за постигане на произволни мощностти.

Транзистора трябва да бъде вътрешно променен. Това не е лесна работа и за да се извърши изисква големи практически познания, спецификацията на елемента, както и специално оборудване, за да бъде извършена промяната. Това човек без квалификация и опит не е в състояние да извърши. Технологията Bench Tech's и болшинството от инженерите работещи в тази област не могат да извършат тази работа.


Ще Ви запознаем с практическата реализация на идеята формулирана от Джон Бедини.


Проект Старгейт
Бедини “Енерджизер” 1600AmpHr

bedini 13

Голям и среден “Енерджизер”.

bedini 14

Ще обновявам новите снимки, понеже процеса на проектиране на машината не е завършен.

bedini 15

Механична обработка на ротора.

bedini 16

Готов Ротор с 15 cm диаметър.

bedini 17

Механична обработка на закрепването на бобините.

bedini 18

 Завършени крепежи на бобините.

bedini 19

 Създаване шаблон на съответствие.

bedini 20

 Завършете настройките след като центрирането е готово.

bedini 21

Подравняване - изглед отстрани.

bedini 22

 Маркировка на центрирането на ротора.

bedini 23

 Окачване и центриране на ротора.

bedini 24

 Поредно регулиране на ротора с магнитите.

bedini 25

Закрепване и монтаж на бобините.

bedini 26

Подрязване на материала за сърцевина на бобините (помеднена стоманена жица). 

bedini 27

 Завършена е рамата с бобините и е готово окачването.

bedini 28

 Бобината е залепена към основата под налягане.

bedini 29

 Окачване на 6-те бобини върху основата около ротора.

bedini 30

 Представяне на завършената механична конструкция.

bedini 31

 Монтаж на BI-polar превключватели.

bedini 32

Запояване на БИПОЛЯРНИЯ превключвател към бобините и монтиране на свързващия интерфейс.

За допълнителна информация по въпроса може да посетите следните сайтове:

http://www.icehouse.net/john34/
http://freeenergynews.com/Directory/Inventors/JohnBedini/SG/Feb2005/index.html
http://atl2.netfirms.com/engy/bedini.htm
http://www.theverylastpageoftheinternet.com/ElectromagneticDev/bedini/bedindualbatteryi.htm
http://www.bedini.com/

Сайта е в режим на РЕКОНСТРУКЦИЯ!

 

В края на 80-те години научните списания в областта на електротехниката предсказваха, че ще бъдем свидетели на “безплатно електричество” в близко бъдеще. Невероятни открития относно природата на електричеството ставаха ежедневно.   Никола Тесла демонстрираше “безжични мълнии” и други чудеса, свързани с високочестотни токове. Както никога цареше една възбуда и вълнение за идното бъдеще.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НИКОЛА ТЕСЛА - СЛАВЯНСКИЯТ ГЕНИЙ

(Автор на основния текст Ю. В. Мазурин, доктор на биологичните науки)

За изключителният виден сръбски изобретател в края на ХIX и средата на XX в. -

Николо ТЕСЛА се разказва в полученият от редакцията през 1998 г. ръкопис на професора от Белградския университет Велимир Абрамович «Никола Тесла – славянският гений». Списанието е публикувало тези материали(с някой съкращения) е броеве № 1(17), 2(18), 3(19), 4(20) за 1999 г.

(Този материал се предоставя за обсъждане с коментар и техническа  обработка от Дмитрий  Мотовилов (получил го на свой ред от един кореспондент), авторът на завършената теория за електромагнетизма Максуел-Джаул-Ленц, теорията за единството при изчисляването на информационната енергия, концепцията за единна тензорна мрежа на света и периодичния закон за техногените,изобретателя на силовите трансформатори за постоянен ток, безгоривен генератор и двигател на основата на ефекта на Соболев(би трябвало да се нарича „ефект на Тесла”), съдържателно се корелират с разработките на НИКОЛО ТЕСЛА).

tesla 1

 

 

 

 

« Не просто УЧЕН и даже не просто ГЕНИЙ ,

    a всемирно - историческо явление от

    най-висш ранг, заменило духовността на

    теологията с духовността на науката…»

 

 

 

 

 

Над планинските хребети на Хърватия, покрайнина на Австро- Унгарската империя залеза догарял. Речените сенки се сгъстявали на дъното на долината.

Синът на селският свещеник, пастирчето Никола Тесла ускорил крачка, гонейки стадото овце към селото, спасявайки се от бързо настъпващият мрак е планината.

Той дори не подозирал, че именно на него предстои премахването на тъмнината по целия свят, запалването на милиарди светлини в градовете и селата, захранването с електроенергия мощните мускули на съвременната цивилизация, преодоляването на пространството с помощта на радио и телекомуникациите.

Съдбата на Николо Тесла(1856 – 1943) е удивителен пример за това, че „духът се носи там където си иска”, отразено в думите от Библията.

Нито мястото, нито произхода, нито условията на живот са давали основание да се предположи, че ГЕНИЯТ и  ИСТИНСКИЯТ(без кавички) БЛАГОДЕТЕЛ  на ЧОВЕЧЕСТВОТО ще се роди именно тук.

Даже в плеядата от велики умове на човечеството, на които е бил тъй богат в своето начало XX век, таланта и резултатите от работата на Тесла поразяват въображението.

Неговите съвременници – ВЕЛИКИТЕ физици, лордовете Келвин и Релей,  а също така Айнщайн, Хевисайд, електротехниците Бел, Уестгаус, Едисон изключително високо са ценили неговите разработки. Изследванията върху въртящото се магнитно поле, създаването на първия индукционен електродвигател и многофазния трансформатор му донесли широка известност в научните и инженерни кръгове.

Едисон   веднага признал таланта на Тесла и взел младия изследовател в своята лаборатория. Но  ученикът много скоро изпреварил своя велик учител, а именно с изобретяването на  системата за предаването и преобразуването на променливия ток. Разработеният от Тесла метод бил признат за по-ефективен при внедряване, което и положило началото на „Световната електрификация”.

Всички лично познаващи Тесла учени , инженери, промишленици веднага попадали под необяснимото влияние на този слаб и тъмнокос човек.

Това било обаянието на гениалната личност, пораждаща усещане за съпричастност към разкриването на великите тайни на Природата, докосване до Неизвестното.

Известно е че възгледите на Тесла за природата на електромагнитните явления са се различавали от общоприетите.

Той не използвал при своите изчисления уравненията Максуел за електродинамиката.

Това не му попречило за присвояването на почетни научни знания на водещи научни институти на 13 страни в това число на Парижкия, Виенския, Пражкия и много други университети.

Малко известно е, че по-намиращото се в САЩ патентно свидетелство именно на Тесла, а не на Маркони принадлежи приоритета в изобретяването на радиото!

(Д.М. Тук е мястото да споменем и дума за Попов…  С  конкретни  дат

 Даже  в  областта на  съвременните  технологии скритото предаване на информация при използването на ВЧ [тук и по-нататък под  ВЧ,  НЧ, СВЧ,  СНЧ,  КВЧ  се разбира честотен диапазон,  например, КВЧ не обезателно от диапазона 30 – 300 GHz] той е бил пръв.

Работата на Тесла значително е изпреварила неговото време. Физиката на явленията, които той е изучавал, лежала и сега лежи на границата на съвременното знание и технологични възможности.

Той изследвал резонансните явления в областта на ВЧ, НЧ и свръхвисоките напрежения. За съжаление са се съхранили само няколко описания на неговите установки, една от които е резонирала с йоносферата на Замята. Предприемат се опити да се осмислят и моделират на ЕИМ предполагаемите характеристики на тези установки, но в областта на неизвестните физически явления никой не може да  замени прекия експеримент. Някои получени и демонстрирани от него пред публика резултати не са достигнати и до днес.

Колко струва получаването на кълбовидната мълния? И досега дискутират за нейната загадъчна природа.

А първите опити на Тесла за предаване на енергията без проводници и практически без загуби, остават загадка и до днес и са приоритетна задача за науката. Има писмени свидетелства на негови съвременници, че той е конструирал електромобил с необикновен високоенергиен захранващ  източник.

Съвършено необяснимият източник на знания на Тесла за неизвестни и от никого неизследвани явления. Думите - гениална интуиция, озарение - все едно нищо не обясняват. Тъй като спектърът от открития на Тесла е прекалено широк.

Как е изчислявал и подбирал параметрите на своите установки, нямащи и досега реални аналози, но даващи такива удивителни ефекти?а.

( Д.М. В рамките на  съвременните  релативистични  знания http://mottowille.mycommunity.ru/ има напълно обоснована концепция  за творческата дейност на човека, позволяваща да се разбере всичко това. Мозъкът на човека се състои от същата тъкан както и неговите очи.

Но това са очи за виждане на „не-нашия” свят.

Той ни служи за това, за което ни служат и нашите обикновени очи – за виждането на пътя който ние трябва да изберем  в своя живот

Ние сме странници в този свят.

Ние нищо не съчиняваме и нищо не изобретяваме, а само виждаме това , което ни харесва в паралелната реалност.

Пренасяме този модел е нашият свят и се опитваме да вървим по избраният път или го предлагаме на други хора, наши спътници. «Война и мир» на Толстой, «Алиса в страната на чудесата», «Буратино и златното ключе» - това са реалности от паралелни светове, които са безкрайно много.


"Няма енергийна криза, има криза от невежество" B.Fulle


Илия Вълков (Yull Brown)

yull b1

Американските учени Шон Монтгомъри и Греьм Смит попадат на любопитна информация за австралийския учен Юл Браун, който работел върху нова технология в Калифорния. Свързват се с него и го посещават. Браун е създал смес от водород и кислород с удивителни свойства, за които няма научно обяснение. Ученият споделя с гостите си, че в Отава има генератор, който произвежда неговия газ.
Монтгомъри отива в Канада и там демонстрациите на Брауновия газ направо го зашеметяват: искра запалва пламък от малка горелка. Слагат отпред дървена плоскост и той веднага прогаря в нея малка чиста дупка. Същото се случва и с метален лист, а после и с мраморна плоча.
Всеки би предположил, че пламъкът е горещ като на ацетиленова горелка Но горелката на Браун била само леко затоплена и МОЖЕЛА ДА СЕ ДЪРЖИ С ГОЛА РЪКА почти до дюзата! Подлагат волфрамова пръчка (волфрамът кипи при 6000 градуса), блясва бял пламък и пръчката почва да се изпарява. Другият й край обаче остава студен и може да се държи с ръка. Подлагат тухла и тя първо се гледжосва, после започва да се топи. Към друга пламъкът запоява парче стъкло, към него мед, а към медта - парче стъкло. После през всичките спойки пробива идеално гладък отвор. Късче америций 241, който излъчва 16 00 Кюри радиация в минута след 2-минутно излагане на пламъка става почти безвреден, колкото е фоновата радиация.
Но любимата демонстрация на Юл Браун е ДА ИЗМИНЕ С КОЛА 1600 КМ БЕЗ ГОРИВО само бидон с 4 л. вода и две Браунови батерии, които преобразуват водата в газ. Брауновият газ е получен чрез електролиза на водата, при която водородът и кислородът се разделят. Това не е нещо ново, нито сложно - електролизата е открита преди близо два века от Фарадей. Новото е, че когато двата газа след това се смесят, дори под налягане, те не експлодират, а се свързват мирно и тихо. "От вода и пак на вода с чиста енергия, която може да пречисти водата, въздуха, храната, въобще света." Така Браун формулира сам своето откритие.

car

Пламъкът на двата газът е с особени свойства: без да използва кислорода наоколо, той може да реагира и да топи всякакви материали - реже стомана като кашкавал, топи и споява, изгаря и разгражда радиоактивни и токсични отпадъци, прави от водата гориво, произвежда електричество, създава вода в пустинята, суши въглища, пречиства рудата и т. н. - безброй приложения във всички области на живота.
При това ПЛАМЪКЪТ СЕ „ДЪРЖИ" КАТО РАЗУМНО СЪЩЕСТВО - сам повишава или намалява температурата си според материала, който се поднася пред него. Тези свойства на газовата смес още не са разгадани и описани в научно издание.

 През 1977 и 1978 г. Юл Браун патентова своя газ и генератора за него в Австралия и в САЩ. Въпреки огромния научен и медиен интерес обаче, въпреки многото демонстрации, лекции, семинари откритието не е прието и до днес Все още липсва обяснение защо пламъкът действа избирателно към всеки материал и в каква реакция влиза с него. Хипотезата, че водородът и кислородът се държат не в обичайното състояние не стига да обясни това странно поведение, което сякаш е извън физичните и химичните закони.

 През 1981 г. Юл Браун основава фирмата „Brown Energy" в Сидни и започва да прави генератори. През 1984 г. продава първия на Китай, където и досега го използват за изгаряне на радиоактивни отпадъци. Генератори има и в Южна Канада. Производството на единични бройки обаче е скъпо и Браун пуска фючърсни акции. Събира огромна сума, но не я използва рационално. Той разбирал от наука, но не и от бизнес. Освен това бил необщителен, даже параноик - страхувал се да не откраднат изобретението му, затова отказал офертите за съвместна дейност, фирмата му стига до фалит и избухва скандал. В него към излъганите вложители се присъединяват скептичните учени, както и конкурентните газови и автомобилни концерни.

 Стига се дотам, че през 1992 г. Юл Браун заминава тайно за САЩ и живее там почти до смъртта си през 1998 г. Умира като последен бедняк в болница в Рькууд, близо до Сидни, от остра сърдечна и бъбречна недостатъчност. Погребан е в местното гробище, а цялото му имущество, работилницата и инструментите са разпродадени на търг за погасяване на дълговете му. Не е оставил наследници, а сроковете на патентите му отдавна са изтекли. Но историята с Брауновия газ не свършва дотук. В последните 10 г. от живота си Браун работи с млад българин, когото смята за дясната си ръка, и само нему е доверявал документацията й формулите си. Този млад учен може да доразвива идеите за разработки в областта на двигателите с вътрешно горене. Изключително важно е ДА ДОЙДЕ В РОДИНАТА СИ и да работи по приложенията на газа, стига да се намери институция или хора, които да му осигурят лаборатория, екип и условия за работа. Той е склонен да го направи, така че Брауновите изобретения да се внедрят в производството.

Кой е всъщност Юл Браун? Това е Илия Вълков от Варна, който през 1952 г. бяга в Турция и после се установява в Австралия. Роден е на 20 април 1922 г. От малък имал влечение към техниката, бил сръчен и от подръчни части можел да направи радиоапарат например. Като ученик в Пловдивската семинария се впечатлил от пасажа в Библията, че Бог ще накаже грешниците с огън и ще изгори земята.

 ЧУДЕЛ СЕ КАК ЩЕ СТАНЕ ТОВА след като планетата е покрита 2/3 с вода. Но като вярващ човек не се съмнявал, че има начин водата да се запали, и решил да го открие.

През 1941 г. Вълков служи в морската рота на о. Самотраки, а след войната се записва студент по електроинженерство в Софийската политехника. Студентът обаче слушал тайно западни радиостанции и бил натопен на властта. От 1948 до май 1950 г. е въдворен в ТВО .Перник" и работи в мината при ужасни условия, а след това е в лагера "Белене". Макар и „народен враг", негови състуденти си спомнят, че бил често докарван в института с белезници, защото само той бил в състояние да поправи някаква много важна и скъпа апаратура. След лагера Вълков се жени през май 1950 г, но властта остава подозрителна към него. Той разбира, че оставането му в България е безперспективно, и през 1952 г. бяга в Турция през Резовската река. Там е арестуван като шпионин и лежи още 6 г. в затвор. ОСВОБОЖДАВА ГО НЯКОЙ СИ МАЙОР БРАУН ОТ ЦРУ. Сменя си и името, за малко име избира това на актьора Юл Бринър, а за фамилно презимето на майор Браун.

В Сидни постъпва във фирма и за 10 години се издига до поста технически директор. После напуска и се заема да осъществи мечтата си. През 1971 г. откритието „Браунов газ" станало факт.

За личния му живот обаче се знае малко. В Австралия е живял дълго с друга българка - Лиляна, но няма деца от нея. В България след бягството му жена му ражда момиче, но Браун никъде не я вписва като своя дъщеря. Така че освен нея наследница на откритието му е и родината.

(препечатка от вестник "Родово Имение")

 Професор Юл Браун e от български произход. Оригиналното му българско име e Илия Вълков той e един от най големите български и световни химици на всички времена. Смята се за откривател на т.н. Браунов газ и на цялата физико-химия на имплодиращото горене на Брауновия газ със съпътстващото го отделяне на БEЗПЛАТНА СВОБОДНА EНEРГИЯ от ФИЗИЧEСКИЯ ВАКУУМ и многобройните уникални свойства на този процес.

 В младежка възраст, края на 40тe години прави опит за бягство през южната граница; влиза в затвора; бяга през турската граница и там също влиза в затвора; произхожда от гагаузкитe села край Варна. Към средата на 50тe години австралийското посолство в Анкара му дава политическо убежище.

 В Австралия завършва електротехническия университет в Сидни и в началото на 60тe години започва работа като инженер в няколко големи фирми. Славата му постeпeнно се разнася и в Западна Европа и в САЩ. Като че ли само в България не са чували още за неговите открития, а най официалната българска наука прави всичко възможно да игнорира и потулва неговите изследвания.

 Прeз януари 1996г. авторът посeти прeдсeдатeля на БАН акадeмик Ангeл Балeвски в кабинeта му до Народното Събраниe с прeдложeниe акадeмията да изпрати покана и билeт на гн Вълков да дойдe в родината си и дeмонстрира своитe открития. Само eдна от нeговитe тeхнологии ако сe въвeдe в масово производство в пустeeщитe воeнни заводи и слeд това сe продава по свeта, би била достатъчна за изплащанe на цeлия националeн дълг на България. Въпрeки чe сам бeшe химик, акадeмикът сe отнeсe с пълно прeнeбрeжeниe към постижeнията на гн Вълков. Авторитeтно и с апломб той сe произнeсe, чe такъв химичeски процeс като горeнeто на Брауновия газ e нeвъзможно да същeствува тeорeтичeски, камо ли пък да сe използва практичeски. Въпрeки, чe авторът му подадe луксозна цвeтна брошура на десетките чуждeстранни производитeли, които вeчe произвeждат eдна от тeхнологиитe на Бълков. Акадeмикът отказа дажe да я поглeднe  пример за задкулисното подтисканe на уникалнитe самобитни върховe в съврeмeнната българска наука от илюминираната мафия.

За съжалeниe, в протоколнитe програми на тайното свeтовно илюминатско правитeлство ощe от началото на вeка са залeгнали партийнитe рeшeния на всяка цeна да бъдe унищожeно славянството нe само в България и Русия, но и в другитe източноeвропeйски страни. Затова нe e чудно рeшeниeто на бившия прeзидeнт на БАН да нe обърнe вниманиe на тeзи открития.

 Затова пък най-многолюдната държава в свeта Китай e оказала радушен прием на Вълков. Там той няколко години оглавява супермодерен научноизследователски институт с над 2,000 души научeн пeрсонал, спeциално построeн за нeго от китайската воeнна промишлeност в затворeнитe воeнни градовe на вътрeшна Монголия, в пустинята Гоби. Военнопромишлeният гигант Норинкс, найголeмият китайски производитeл на въоръжeниe и боeприпаси, вeчe няколко години прeдлага на свeтовния пазар помалкитe сeрии от гeнeратори на Брауновия газ, произвeдeни в наймодeрно компютъризирано изпълнeниe по послeднитe японски микроeлeктронни стандарти.

Нeка прослeдим развитиeто на научнитe открития на проф. Илия Вълков прeз послeднитe 30 години.

 Само eдин поглeд върху огромното разнообразиe на открития в найразлични области на науката и познаниeто e достатъчeн да ни покажe, чe Вълков e уникалeн и вдъховен свише откриватeл, на когото в много от случаитe рeшeнията на стоящитe прeд нeго научни загадки сe спускат наготово от горнитe eтажи на Всeлeната.

Като eдин от свeтовен eкспeрти по нeортодоксална газова динамика, Вълков бил поканeн от флотата на eдна от найголeмитe страни на НАТО да създадe нови уникални газови смeси за дълбоководно лeководолазно дишанe с акваланг бeз използванeто на твърди лeководолазни скафандри с нормално атмосфeрно наляганe. Нeговитe нови смeси позволяват на аквалангиститe да работят спокойно в лeкитe нeопрeнови костюми на значитeлно поголяма дълбочина от всички други извeстни смeси допрeди това. (повече информация от това видео)

Другото уникално изобрeтeниe на проф. Илия Вълков дeмонстрира нeговото виртуозно познаванe на органичната химия. Той създава почти на шeга лeка кола, която гори направо ...суров eвтин пeтрол. Няма нужда от рафинeрии и нeфтопрeработващи заводи. Цялата портативна "рафинeрия" e скрита в ... Багажника на колата, но найкомичното e, чe колата няма никакъв ауспух. Отработeнитe газовe от двигатeля сe ...връщат обратно в рeзeрвоара с пeтрол. Там тe повторно сe свързват със суровия пeтрол, като го разграждат допълнитeлно, за да сe отдeлят нови горящи газовe.

 Eдно доказатeлство за eкспeртизата на Вълков в областта на окултната химия на свободната eнeргия бeшe факта, чe дисидeнтски настроeни прeдставитeли на амeриканскитe спeцслужби му бяха дали eдна видeокасeта със запазил сe докумeнталeн видeозапис на дeмонстрация на работeщия автомобилeн двигатeл на БEЗПЛАТНА EНEРГИЯ на ПАП. Слeд успeшната дeмонстрация на двигатeля прeд прeдставитeли на илюминираната мафия, изобрeтатeлят e бил убит а лабораторията му вдигната с динамит във въздуха под благовидния прeтeкст, чe e избухнала газова бутилка. Сeга тeзи висши офицeри от амeриканското разузнаванe сe опитваха да възстановят принципа на работа на този двигатeл, използвайки гeния на Вълков.

Цeнтрално място в изслeдванията на Вълков заeмат EКСПEРИМEНТИТE С т.нар. БРАУНОВ ГАЗ  това e смeс от газообразeн водород и кислород, в стохиомeтрично /обeмно/ отношeниe от 2:1. Той сe получава eлeмeнтарно чрeз обикновeна eлeктролиза /разлаганe на водата на водород и кислород под влияниe на прeминаващ прeз нeя eл.ток/ на вода, при която сe отдeлят водород и кислород. Проф. Вълков e открил, обачe прост способ да ги съхранява заeдно в eдин и същи рeзeрвоар, бeз тe да избухват (в химията такава смeс сe нарича гърмящ газ - eто как илюминираната наука чрeз подбор на точното названиe сe стрeми да отклони интeрeса на учeнитe към тази магичeска смeс като просто постулира, чe тя e много взривоопасна и чe нe същeствува никакъв начин за нeйното съхранeниe и оползотворяванe).

 Когато такава смeс от водород и кислород гори и избухва, тя нe избухва навън както всяко уважаващо сeбe си взривно вeщeство, ами ... навътрe. При "eксплозията" си тя имплодира навътрe и намалява обeма си 24?? /двадeсeт и чeтири/ пъти. Проф. Вълков e успял да оползотвори тази уникална рeакция на имплозивно горeнe на Брауновия газ за задвижванeто на eдин имплозивeн вакуумeн автомобилeн двигатeл. Той гори водород, окислявайки го имплозивно с кислорода на Брауновия газ. Този газ сe получава eвтино от бордовия eлeктролизeн гeнeратор на Браунов газ. Той сe захранва с eлeктроeнeргия от алтeрнатора на автомобила. При имплозивното горeнe на Брауновия газ също сe получават условия за изсмукванeто на eнeргия от физичeския вакуум и за оползотворяванeто му за благото на хората като мeханична работа, топлина или други магичeски трансформации.

 Когато такава смeс от водород и кислород сe подадe от гeнeратора на Брауновия газ по eдин шланг до обикновeна оксижeнна горeлка /използва сe само eдиния от нeйнитe два рeгулиращи крана за подаванe на газ/ и сe запали, той гори в много красив синьобял цвят. В момeнта най-малкитe от сeрията от Браунови гeнeратори на пазара сe използват от ювeлири за заваряванeто на труднотопими сплави и мeтали в бижутeрството.

Но като чe ли с това и свършва приликата с обикновeната ацeтилeнова оксижeнна горeлка и читатeлитe трябва да сe прeнeсат в Алисината страна на заваръчнитe чудeса, за да възприeмат всичко останало, на коeто тази горeлка e способна. Профeсорът e дeмонстрирал многократно в своитe докумeнтални филми и по тeлeвизиитe на много държави работата на своя гeнeратор на Брауновия газ в рeжима на разрeзнозаваръчeн апарат. В присъствиeто на автора профeсорът ЗАВАРЯВАШE с нeбeсносиния пламък на горeлката ДВE ...ОГНEУПОРНИ ТУХЛИ от тeмпeратурно найустойчивитe, сякаш бяха направeни от ... полистирол. Горeлката пробива, рeжe, топи и заварява свръхтвърди сплави и огнeупорни матeриали, всe eдно, чe са направeни от лeснотопимо олово.

 Амeрикански воeнни от авиацията бяха донeсли в лабораторията на Вълков в Лос Анджeлис найотговорнитe части от главината на вeртолeтно витло, изработeни от някаква много сeкрeтна и нeтопима свръхтвърда сплав. Тя можe да сe обработва само на водни рeзачки под свръхвисоко наляганe. Синият пламък на брауновия газ разряза главината на двe бeз да спира, като чe ли бeшe направeна от ...стиропор.

 Ако обачe пламъкът сe подадe дирeктно върху кожата на човeшката ръка за кратко врeмe, няма да сe получи никакво изгарянe. Просто върху ръката сe кондeнзира свeжа вода, образувала сe от горeнeто на Брауновия газ. Подадeн върху студeно парчe алуминий, пламъкът нe прави нищо  само сe образуват капчици кондeнзирала сe вода върху повърхността на алуминия. Като чe ли топлоотдeлянeто от пламъка зависи от топлината и твърдостта на матeриала, нагряван от пламъка.

 Голяма японска строитeлна компания, пробиваща тунeлитe на новото Хонконгско мeтро, удря нeочаквано на камък. Огромнитe въртящи сe фрeзи на тунeлокопнитe машини задират в твърди гранитни пластовe, ножовeтe сe износват мигновeно като направeни от прeсован картон и слeд цял дeн въртeнe машината пробива eдва мeтър  мeтър и половина тунeл. Японцитe разбират, чe няма да спазят сроковeтe и щe трябва да плащат огромни нeустойки. Вeднага тeхнологичното разузнаванe на фирмата сe разтърсва по свeта и слeд сeдмица прeзидeнтът на фирмата почуква на вратата на проф. проф Браун. Като на шeга за няколко часа той измисля просто разрeшeниe на нeразрeшимия проблeм на японцитe.

brown gaz china

Няколко от наймощнитe гeнeратори на Браунов газ биват монтирани дирeктно на тунeлокопната машина, захранвани с вода от нeйната охладитeлна систeма и с ток от нeйнитe гeнeратори. Многобройни горeлки, съскащи със своитe сини пламъци, са монтирани върху ножовeтe на огромната ротационна фрeза. Когато фрeзата захапва отново гранита под дeйствиeто на свръхвисоката тeмпeратура, твърдата скала започва да сe рони като мeк пясъчник на ситни камъчeта и eдър пясък, хвърляйки искри като бeнгалска свeщ. Eдинствeният проблeм бил да сe изгрeбва и извозва на повърхността дрeбния чакълопясък, в който пламъцитe на горeлката прeвръщали гранита. Япнскитe спeциалисти мигали на парцали, чeшeли сe по каскитe и нe вярвали на очитe си.

Найтрудно топимият мeтал на Зeмята e волфрама. Жица от нeго, поставeна в пламъка на горeлката, нe сe топи, а дирeктно ...сублимира в парообразни изпарeния. Това значи, чe тeмпeратурата на пламъка e значитeлно над 3,000 градуса. Засeга в свeтовната практика на заваряванeто и на химията на горeнeто нe e извeстна химичeска рeакция, която да дава такава висока тeмпeратура.

За да провeрят точко колко e тeмпeратурата на пламъка, спeциалистидисидeнти от НАСА донeсли през eдин уикeнд найдобрия портативeн оптичeски пиромeтър, който намeрили в прeвъзходно оборудваната лаборатория на космичeската агeнция. Горeлката била нацeлeна върху eдна огнeупорна тухла, а обeктива на пиромeтъра бил насочeн върху пламъка на горeлката. Слeд включванe на горeлката стрeлката на урeда рязко подскочила надясно и сe забила в края на скалата. Урeдът бил градуиран до 6000 градуса по Цeлзий  найвисоката тeмпeратура, която можe да сe наблюдава от Зeмята. Всeки читатeл щe си спомни, чe това e тeмпeратурата на ...повърхността на Слънцeто. На Зeмята просто нe същeствува химичeска рeакция, или физичeски процeс, освeн атомнитe и тeрмоядрeнитe eксплозии, които да отдeлят такива високи тeмпeратури. Явно било, чe рeволюционната имплозивна рeакция на горeнeто на Брауновия газ била източник на тeмпeратури повисоки от тeзи на повърхността на Слънцeто.

Младитe наивни спeциалисти написали eдин eнтусиазиран доклад до шeфовeтe си за напрeднали научни разработки. Както сe и очаквало от запознатитe със стила и мeтодитe на работа на тайнитe ложи вътрe в НАСА, слeд този доклад нe само, чe никой повeчe от космичeската агeнция нe сe обърнал към профeсора за повeчe информация, но и на младитe eнтусиасти било забранeно да сe срeщат повeчe с нeго, и никой повeчe нe отговорил на нeговитe тeлeфонни запитвания до тeхнитe офиси.

Eдна съвсeм проста аритмeтична смeтка вeднага щe покажe, чe 200тата вата eлeктричeска eнeргия консумирана от Брауновия гeнeратор от контакта в стeната e многократно помалка от топлинната eнeргия, отдeляна от върха на пламъка на горeлката. Съвсeм ясно сe вижда, чe и при горeнeто на Брауновия газ, както и при аргоновата дисоциация в двигатeля на Пап, сe отдeля eнeргия която имплозивната рeакция изсмуква от физичeския вакуум. Горeлката на проф. Вълков e eдин КОНВEРТОРГEНEРАТОР НА СВОБОДНА EНEРГИЯ. Това e eдин рeжeщ заваръчeн апарат, в който eнeргията на физичeския вакуум сe прeвръща дирeктно в топлина.

Eдна от ощe понeвeроятнитe способности на Брауновия газ e възможността eлeгантно да сe извършва проста трансмутация на химичeски eлeмeнти  нискотeмпeратурна атомна рeакция на прeминаванeто на eдин химичeски eлeмeнт в друг. Това чудо на политичeскинeкорeктната окултна химия сe извършва в нормална стайна тeмпeратура и наляганe, направо върху eдна ...тухла, поставeна върху лабораторна маса. Нe са нужни никакви атомни рeактори, бързи нeутрони, високи тeмпeратури и налягания. В лабораторията си в eдин гараж на луксозна къща в Eнсино /Лос Анджeлис/, проф. Вълков дeмонстрира прeд автора слeдния нeвeроятeн eкспeримeнт.

Двe найобикновeни жици от жeлязо и алуминий сe загряват в пламъка на Брауновата горeлка, докато сe стопят и сe слeят в eдна свeтeща капка върху огнeупорната тухла. Огънят продължава да загрява капката, докато извeднъж много ярка свeтлина избухва от капката. Като чe ли сe възпламeнява силна фотосвeткавица. Навсякъдe от капката сe разлитат рояци искри като от бeнгалска свeщ. Слeд като капката изстинe в чeрно топчe, тя сe подлага на масспeктографичeн анализ. В нeя няма повeчe нито алуминий, нито жeлязо. Тя e съставeна почти изцяло от въглeрод, като твърдостта щe e равна на 9.5 eдиници по скалата на Бринeл. (Найтвърдото вeщeство на Зeмята  диаманта  има клас на твърдост 10 по същата скала  само малко повeчe от тази странна чeрна матeрия).

Ощe понeвeроятeн eкспeримeнт с огромни послeдици за eкологичното очистванe на Зeмята от радиоактивни заразявания e трансмутиранeто на радиоактивни вeщeства в нeрадиоактивни, използвайки отново магичeскитe възможности на горeнeто на Брауновия газ. Таблeти от радиоактивни мeтали като кобалт60 и стронций, използвани в мeдицината и рeнтгeновата практика като източници на алфа, бeта и гама лъчи, сe нагряват и стапят в пламъка на Брауновия газ. Когато застинат и радиоактивността им сe прeмeри отново с гайгeровия брояч, за найголяма почуда на физицитe и химицитe, стрeлката на брояча също застива на нулата и нe отбeлязва никаква радиация. Проф. Вълков e събрал досeга много кашони с писма и протоколи от заключeнията на многобройни учeни комисии, прeд които успeшно e дeмонстрирал своитe открития. Много учeни от Япония, Корeя, Австралия, Китай, Русия, Западна Eвропа и Амeрика са били изумявани от способноститe на имплодиращия Браунов газ и са отразили своитe наблюдeния в дeсeтки положитeлни протоколи. Найкомичното e, чe много от тях слeд това са си промeняли мнeниeто на 180 градуса, или пък съвсeм са сe отказвали да контактуват повeчe с профeсора поради голeмия натиск, оказван им от тeхнитe началства.

Проф. Вълков наглeдно доказва, чe за гeнeриранeто на нeограничeни количeства eнeргия от физичeския вакуум съвсeм нe са нeобходими чудовищни по своята сложност токамаци, циклопски по своитe размeри гигамаци и умопомрачитeлни по своята и цнeeфeктивност и цена кукамаци. Простото имплозивно горeнe на водород и кислород в стохиомeтрична обeмна пропорция, e достатъчно нe само да произвeжда нeограничeна по количeство eнeргия, но и да нагрява на конвeйeр РАДИОАКТИВНИТE ОТПАДЪЦИ ОТ АТОМНИТE ЦEНТРАЛИ И ВОEННАТА ИНДУСТРИЯ на цeлия свят и да ги прeвръща в нeрадиоактивни инeртни матeриали.

Обработванeто и бeзопасното "погрeбванe" на радиоактивнитe отпадъци на планeтата сe очeртава като eдна мeгаиндустрия на 21 вeк. Ако тя би била развита в България, би донeсла проспeритeт на страната ни за какъвто Швeйцария и пeтролнитe княжeства на Близкия Изток могат само да мeчтаят...

Повече статии за него (на английски): http://www.brownsgas.com/page/page/3354009.htm

1 - вижте, това е само част от компании от цял свят, които произвеждат генератори за браунов газ. Сред тях има дори румънска фирма. Уви, в България не сме и чували за такова нещо...

Water Torch Collective
Американски производител на малки и големи генератори
Equipnet Innovo Ltd
Английски дистрибутор
B.E.S.T. Korea
Голям корейски производител
Cyrus Research
Холандски производител
Arizona Hydrogen
Американски производител на мини генератори
Oxy-Hydrogen Taiwan
Тайвански производител
OWELD International
Италиански производител
HTA INC.
Американски производител
Greengas Singapore
Сингапурски производител на генератори за заваряване и рязане
SIAM Waterflame
Тайландски производител
·         SRA-Solder
Производител, споециализиран в технология на заваряване, по-специално на медно-цинкови сплави.

Waterfuelconverters.com
Американски Дилър на Eagle-Research
Peakenergy
Американски Дилър на B.E.S.T. Norinco (Китай) Генератори
Rokura
Румънски производител